image image image
Chwilówki tylko na dowód bez BIK
Masz dowód ? Masz Pożyczkę
Nie pytamy o dochody
1 2 3

PRIMA CHWILÓWKA BEZ BIK !

dostępna od ręki tylko dla osób z województwa łódzkiego

 

1.Minimalna kwota dochodu:

 • 400 zł.

 

Minimalna i maksymalna kwota kredytu:

 • od 200 zł do 1200 zł

 

3. Okres kredytowania:

 • 15/30* dni

 

4. Wiek kredytobiorcy:

 • od 20 do - bez ograniczeń wiekowych !!!

 

5. Zameldowanie stałe i czasowe

 • Gdy w dowodzie osobistym nie ma zameldowania stałego lub czasowego wymagane jest przedstawienie rachunków z miejsca zamieszkania np. za prąd, telefon (rachunek nie może być starszy niż 3 miesiące i musi być wystawiony na Klienta), lub poświadczenie zameldowania z UM/UG ważne 30 dni od daty wystawienia

 

6.Telefon:

 • obowiązkowo komórkowy, mile widziany stacjonarny jako dodatkowy

 

7. Akceptowane źródła dochodu:

 • umowa o pracę/zlecenie/dzieło
 • emerytura/renta/zasiłek przedemerytalny
 • działalność gospodarcza
 • działalność rolnicza

 

8. Knto bankowe:

 • wymagany numer rachunku bankowego, na który udostępnimy środki, nie musi to być konto pozyczkobiorcy

 

AKCEPTOWANE ŹRÓDŁA DOCHODU

1. Umowa o pracę, zlecenie, o dzieło:

 • min. okres zatrudnienia to1 miesiąc dla umowy o pracę na czas nieokreślony
 • min. okres zatrudnienia to 2 miesiące dla umowy o pracę na czas określony
 • min. okres zatrudnienia to 3 miesiące u tego samego pracodawcy dla umów zlecenia, o dzieło
 • jeżeli Klient w okresie ostatnich 3 miesięcy zmienił pracę (źródło dochodu), jednak zachowana jest ciągłość zatrudnienia może ubiegać się o kredyt. Należy przedstawić dokumenty potwierdzające ciągłość zatrudnienia np. poprzednia umowa o pracę, świadectwo pracy.
 • okres kredytowania nie może być dłuższy niż okres zatrudnienia
 • akceptowane dodatki, premie, diety, które mają charakter stały
 • akceptowany jest dochód osoby pracującej w firmie rodzinnej. Firma Łódź Pożyczki Justyna Ehmann Finanse, w takich przypadkach będzie prosiła o przedstawienie 3 druków RMUA lub wyciągi z konta z 3 ostatnich miesięcy potwierdzających wpływ wynagrodzenia z danej firmy.
Dokumenty potwierdzające dochód:
 • zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy (oryginał), ze średnią dochodu z 1, 3 lub 6 ostatnich miesięcy. Zaświadczenie o dochodach ważne jest 30 dni, lub wyciąg z konta z widocznymi wpływami z wynagrodzenia za ostatni miesiąc (jeśli Klient otrzymuje wynagrodzenie na rachunek bankowy).

 

2. Emeryci/Renciści/Zasiłek przedemerytalny:

 • okres kredytowania nie może być dłuższy niż okres otrzymywania świadczenia w przypadku renty na czas określony w przypadku gdy o kredyt wnioskuje RENCISTA wymagane jest dołączenie LEGITYMACJI EMERYTA/RENCISTY!
 • renta socjalna nie jest akceptowana
 • w przypadku renty rodzinnej, która podlega podziałowi należy jako dochód uznać tylko tę cześć, która przysługuje kredytobiorcy
 • osoby, które są upoważnione do renty innej osoby nie mogą ubiegać się o kredyt.

 

Dokumenty potwierdzające dochód:

 • decyzja o przyznaniu renty/emerytury/zasiłek przedemerytalny, lub decyzja o waloryzacji renty/emerytury, lub odcinek renty, emerytury (w przypadku odbioru pieniędzy do „ręki”), lub wyciąg z konta z widocznymi wpływami z renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego z ostatniego miesiąca

 

3.Działalność gospodarcza:

 • min. okres prowadzenia działalności gospodarczej to 3 miesiące
 • dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej: wpis do EDG, NIP, REGON
 • akceptowane wszystkie formy rozliczenia z US z wyłączeniem pełnej księgowości

Dokumenty potwierdzające dochód:

 • książka przychodów i rozchodów z ostatnich 3 miesięcy, lub ryczałt i karta podatkowa dochód wyliczany na podstawie wpływów na konto osobiste lub firmowe, lub Potwierdzenia zapłaty podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące

 

4. Gospodarstwo rolne:

 • zaświadczenie z Urzędy Gminy o posiadanym gospodarstwie rolnym
 • można łączyć wszystkie dochody: ha przeliczeniowe, faktury oraz dotacje unijne

Dokumenty potwierdzające dochód:

 • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa
 • potwierdzenie zapłacenia podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące,

W przypadku łączenia dochodów również:

 • faktury za sprzedaż produktów sezonowych i całorocznych za ostatnie 3 miesiące
 • dotacje obszarowe (unijne), dochód dzielimy przez 3 lub 12 w zależności od tego czy mamy potwierdzenia za okres 3 czy 12 miesięcy